Medlem 13 - 25

Som aktiv medlem i ÅMU har du full insyn i verksamheten och kan komma med invändningar vilket i sin tur gör att en kan utforma föreningen till den bästa.

Du har också förtur på olika arrangemang och aktiviteter och sist men inte minst tillgång till privatmeck.

Stödmedlem

som stödmedlem får du ta del av information om saker som händer i föreningen. Du har möjlighet att bli inbjuden till aktiviteter och medlemsträffar samt kunna närvara på föreningens årsmöten.
En stödmedlem är den person som enbart betalar årsavgiften eller annan donation, denne har inte rösträtt på årsmöte.

Mentor

Det som är viktigt som mentor är att inte agera som någons förälder, chef, ledare, kollega, nära vän eller liknande. Du som mentor ska vara intresserad av att se din ungdom utvecklas. Du ska utan problem kunna avsätta tid för ungdomen och på så sätt kunna sprida dina erfarenheter.

För att kunna bli en mentor är det bra att man går en utbildning i coachning.
Vi kan hjälpa till att ordna med det.

Dela den här sidan